Ierse rood witte Setterclub

Outcross

Onderstaande tekst is vanuit de Raad van Beheer opgesteld in samenwerking met de Ierse Setter Club. Het programma is gestart in 2014 op basis van de toen beschikbare gegevens in Nederland.

 

OUTCROSS PROGRAMMA IERSE SETTER ROOD-WIT


De Ierse Setter rood-wit is één van Ierlands negen inheemse rassen. Alle negen rassen behoren tot de werkhonden. Sinds de erkenning van de Ierse Setter rood-wit als een apart ras is de populatie aanzienlijk gegroeid. Echter internationaal gezien zijn de aantallen klein. De meerderheid van de Ierse Setters rood-wit worden voornamelijk gehouden en gefokt als show- of huishonden. Er zijn een relatief klein aantal werklijnen.
De Ierse Setter rood-wit is in de eerste plaats een werkhond, en een belangrijk deel van het Ierse natuurlijke en sportieve erfgoed.
Binnen Nederland trachtten wij meer belangstelling te creëren voor de Ierse Setter vanuit haar natuurlijke habitat namelijk die van jachthond.
Het veldwerk is in Nederland de afgelopen decennia meer en meer verdwenen, mede door het verlies van grote jachtgebieden en het verdwijnen van het vederwild – de patrijs en de fazant – waar de Ierse Setter in kan jagen en oorspronkelijk voor ingezet werd.
Het grootste deel van de hedendaagse Ierse Setters rood-wit gefokt door de Nederlandse fokkers is bedoeld als huishond of voor de beste uit het nest om mee te showen dan wel om verder mee te fokken.
Het totaal aantal Ierse Setters rood-wit dat geboren wordt per jaar is echter zeer laag.
De Irish Kennel Club heeft als primaire verantwoordelijkheid zorg te dragen voor de gezondheid en de toekomst van haar rassen, en neemt haar verantwoordelijkheid bij het veiligstellen van de toekomst van de Ierse Setter rood-wit, ook voor wat betreft het veldwerk.

 

In 2017 zou er een evaluatie plaatsvinden. Op dit moment weten wij niet of dat heeft plaatsgevonden.