Irish Red&White Setterclub

Reglementen

De Ierse rood-witte Setterclub is conform de reglementen van de Raad van Beheer statutair opgericht.

 

Voor alle leden van de vereniging gelden de regels zoals die notarieel zijn opgesteld in de statuten alsmede het huishoudelijk reglement. Mocht u deze willen lezen dan zijn ze te downloaden onder de volgende link.

 

Statuten IRWSClub

 

Huishoudelijk reglement